1.   Dzisiaj rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu alkoholizmu swoich rodziców.
2.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
§  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w naszym kościele o 10.00 i 17.00. W tym dniu pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 16.00 do 17.00. Msza św.o godz.17.00, a następnie adoracja eucharystyczna do 21.00.
§  Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy św., o godz. 17.00.
3.   Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z tej zbiórki pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.