1.   Sierpień naznaczony jest licznymi pielgrzymkami do maryjnych sanktuariów. Na Jasnej Górze osiągają one swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękuję z całego serca, w imieniu księży przewodników i pątników, za okazane pielgrzymom serce i gościnność.
2.   W sobotę, 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe. Odpust w parafii Wilczkowice, w naszym dekanacie.
3.   W niedzielę, 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP i równocześnie rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą. Mamy okazję dziękować Maryi za opiekę nad Polską i prosić o wstawiennictwo w sprawach Kościoła, Ojczyzny i naszych osobistych. Na Mszy św. o 8.00, 10.00 i 11.30 poświęcenie ziół i kwiatów.
4.   Zapraszam członków Rady Parafialnej na spotkanie w przyszlą niedzielę, po Mszy św. o godz. 8.00.
5.   Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.
6.   W minionym tygodniu odszedł do wieczności p. Stanisław Kuca pełniący przez 19 lat funkcję kościelnego w naszej parafii. Był życzliwym, sumiennym i oddanym swoim obowiązkom człowiekiem. To wielka strata dla naszej wspólnoty parafialnej. Pragnę wyrazić słowa uzania i wdzięcznościdla Jego zaangażowania w pracę, w kościele, otwartość i dobre sece. Niech Bóg wynagrodzi Jego poświęcenie i trud.
Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”Pomódlmy się w intencji p. Stanisława:Wieczny odpoczynek…–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.