1.   Przez dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Wspierani łaską Boga, dążymy do niego poprzez realizowanie swojego powołania w ziemskim życiu. Pomocą w osiągnieciu naszego ostatecznego celu – nieba są  sakramenty święte, których szczytem jest Eucharystia.
2.   Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na zakończenie każdej Mszy Świętej obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw i pierwocin zbóż.
3.   Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r. zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.Po Mszy św. o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
4.   Od 6 sierpnia do 8 września trwają rekolekcje internetowe przed Beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do odwiedzenia strony www. beatyfikacja33.pl.
5.   W tym tygodniu patronują nam:
·      We wtorek, 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem.
·      W piątek, 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
·      W sobotę, 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej.
6.   W najbliższą sobotę, 21 sierpnia przechodzić będzie przez naszą parafię Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.