1.   Pytanie z dzisiejszej Ewangeli: Czy i wy chcecie odejść?Jezus, w chwilach próby, zadajeje także nam. Jego nauka jest trudna i wymagająca. Czy my ufamy Jezusowi? Czy wierzymy? Wielu współczesnych ludzi woli się nie angażować w to, co jest trudne, by żyć wygodnie i pozostaje obojętnymi. Tymczasem Jezus domaga się konkretnej odpowiedzi, decyzji opartej na wierze. Kocha nas i ufa nam, dał człowiekowi wolną wolę. Każdy sam decyduje, czy przyjmuje Jego Słowo i zostaje z Nim, czy odchodzi. Pamiętajmy jednak, że tylko Jezus Chrystus ma Słowa życia wiecznego.
2.   W czwartek, 26 sierpnia uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, zapraszam na Msze św. o 10.00 i 17.00, w czasie których będziemy dziękować Matce Bożej za obecność wśród nas, w Obrazie Jasnogórskim i prosić o opiekę nad naszą Ojczyzną, Kościołem i naszymi rodzinami.
3.   W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy doroczne święto plonów – gminne dożynki. Podczas Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb na naszych stołach. Serdecznie zapraszam do udziału w tej Mszy św. Zachęcam również mieszkańców wszystkich wiosek do wykonania wieńców dożynkowych.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.