Moi Drodzy!
W ostatnich dniach wakacji serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym w czasie letnich miesięcy dokonało się wiele dzieł rekolekcyjnych i duszpasterskich w diecezji radomskiej oraz umożliwiających wypoczynek dzieci i młodzieży.
Bardzo znaczącym dziełem naszego radomskiego Kościoła było tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Dziękuję kilku tysiącom wiernych, których podążanie do Matki Bożej Jasnogórskiej było świadectwem ufnej wiary i źródłem Bożej opieki w ich osobistych intencjach oraz duchowym darem dla całej wspólnoty diecezjalnej. Dzieło to nie byłoby możliwe bez zaangażowania licznych wiernych i znaczącej grupy kapłanów. Dziękuję Wam z całego serca za wasze oddanie i poświęcenie dla innych.
Niemożliwa do ocenienia jest wytrwała kontynuacja w wakacyjnym czasie dzieła Jerycha Rodzin w naszej diecezji. Dziękuję za wielkie zaangażowanie wiernych i duszpasterzy w owocne przeżycie tego czasu modlitwy, umocnienia rodzin i odnowy wiary.
U progu nowego roku szkolnego życzę uczniom spokojnego i owocnego czasu nauki, a rodziców i nauczycieli powierzam opiece Matki Bożej i przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa.
Za dwa tygodnie będziemy przeżywać beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Módlmy się o obfite owoce tego ważnego wydarzenia i zapraszam na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego w dniu 25 września 2021, w katedrze radomskiej o godz. 11.00.
Wasz biskup Marek
1.   To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z pozostałych jeszcze wolnych dni i ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.
2.   Od 6 sierpnia do 8 września trwają rekolekcje internetowe przed Beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do odwiedzenia strony: www.beatyfikacja33.pl.
3.   We wtorek, 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa. Żyliśmy ideałami solidarności, prawdy, wolności. Dziś warto zadać sobie pytanie: co w naszych sercach zostało z etosu Solidarności tamtych lat?
4.   W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski, i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.
5.   1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, w naszym kościele o godz. 9.30. Uczestnicząc we Mszy świetej w kościele zakładamy maseczki.
6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 21.00. Rozpoczynający się rok szkolny jest dobrą okazją dla dzieci, by przeżyły 9 pierwszych piątków. Dziewięć kolejnych miesięcy, kiedy dbać będą o to, by w pierwszy piątek móc przyjąć Jezusa w Eucharystii, a tym samym utworzyć zbawienny “nawyk” świadomego dbania o życie sakramentalne. Troskę o bliskość z Jezusem obecnym w sakramentach, która będzie im towarzyszyć aż po dzień ostatecznych narodzin do życia wiecznego. Nie chodzi o magiczne“zaliczenie” czegokolwiek, ale o wypracowanie w sobie i naszych dzieciach pewnej postawy na całe życie. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
7. W sobotę 04 IX zapraszam dzieci i młodzież na rajd rowerowy. Jeśli nie będzie padał deszcz pojedziemy na Starzyk przez las droga bezpieczna dystans nieduży nawet mali rowerzyści sobie poradzą. Zbiórka przed kościołem o 9.30. Należy zabrać odzież chroniącą od deszczu i coś do picia. Dzieci do lat 10  musza mieć dorosłego opiekuna.
 
7.                 W niedzielę, 5 września, w rocznicę bitwy stoczonej na naszym terenie przez wojsko polskie z Niemcami, o11.30 przy obelisku upamiętniającym to wydarzenie, zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny.
8.                 Bardzo dziękuję Paniom z Dęby, Dęby Kolonii i Rudy Malenieckiej za piękne przygotowanie naszej świątyni na dzień Pański. Bóg zapłać!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.