Ogłoszenia parafialne – XXVI Niedziela Zwykła 26września 2021 roku

1.   Dziś ostatnia niedziela września. W piątek rozpoczyna się październik – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe po Mszy Świętej o 17.00,a w niedzielę, po sumie ok. 12.20. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w kościele, a szczególnie dzieci i młodzież. Warto pamiętać, że wierni, którzy pobożnie pomodlą się na różańcu (5 dziesiątek) w kościele, kaplicy, rodzinie mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej (spowiedź), brak przywiązania do grzechu, intencja zyskania odpustu i modlitwa w intencjach Ojca świętego. Zyskany odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już co do winy w spowiedzi sakramentalnej.
2.   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św., Nabożeństwo Różańcowe i indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
3.   Kandydatów do bierzmowania zapraszam na spotkanie do kościoła w czwartek o 18.00.
4.   W niedzielę,4 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
5.   Dziękuję osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXV Niedziela Zwykła 19 września 2021 roku

1.   Pan Bóg w swoim Słowie wskazuje nam możliwość budowania Królestwa Bożego we wspólnocie Kościoła. Warto zapamiętać, że szczególną okazją do budowania Królestwa Bożego jest niedzielna Eucharystia, ale też realizacja wezwania Zbawiciela: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Taką postawą możemy wypracować właściwe relacje z Bogiem i bliźnimi. Pomoże nam ona uszlachetnić ducha i zwykłą codzienność.
2.   W niedzielę, 3 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
3.   Przez kilka ostatnich tygodni ogłaszałem, że do dziś należało zgłosić rezerwacje placu pod grób na cmentarzu.Przy okazji przypominam, że dzierżawa grobu tzw. placowe na naszym cmentarzu wynosi 200 zł i jest ważna przez 20 lat. Po upływie tego czasu, aby nie utracić prawa do dzierżawy placu należy ją przedłużyć.
4.   Dziękuje osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel i drewno do ogrzewania kościoła.
5.   W piatek, 24 września w TEATRZE POD LIPAMI sztuka“Między pokoleniami”. W imieniu proboszcza ks. Tomasza serdecznie zapraszam do Lipy na godzinę 17.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 12 września 2021 roku

1.   Przeżywamy dziś Beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Postać kard. Wyszyńskiego jest bardzo ważna w najnowszej historii Polski, głęboko znaczy naszą teraźniejszość, dlatego nie wolno nam obojętnie przejść obok tego wydarzenia. Zachęcamy do uczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem dostępnych transmisji telewizyjnych.
2.   Dziś, po sumie spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
3.   We wtorek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
4.   W piątek 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu, w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko – rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
5.   W sobotę,18 września uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali Bożej opiece dzieci i młodzież, które w dniu ich święta szczególnie zapraszam na Mszę Św. o 17.00.
6.   Bardzo proszę, aby osoby, które rezerwowały miejsca na cmentarzu, oznaczyły je w sposób trwały i wyraźny, i do 19 września zgłosiły to w kancelarii lub zakrystii.
7.   Bardzo dziękuję p. Rafałowi Pachucowi i Łukaszowi Łabendowiczowi za uporządkowanie cmentarza.
8.    Dziękuję również p. Robertowi Kacperskiemu, Bartoszowi Kacperskiemu i Piotrowi Pachucowi za bezpłatne wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej wokół naszego kościoła.
9.   Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę ok. 20 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze zakupimy opał. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie –05. 09.2021 – XXIII niedziela B

1.   Bardzo dziękuję mieszkańcom Młotkowic, Lipy, Dęby, Strzęboszowa, Wyszyny Fałkowskiej, Wyszyny Machorowskiej i Wyszyny Rudzkiej za przygotowanie wieńców dożynkowych na coroczne Święto Chleba, które przeżywaliśmy w minioną niedzielę.
Dziś o 11.30 przy obelisku modlić się będziemy za żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, a szczególnie za tych, którzy zginęli w bitwie nad Czarną 6 września 1939r.
Po Mszy Św. możemy złożyć do puszek ofiarę na pomoc dla mieszkańców Afganistanu.
2.   Wrzesień, podobnie jak sierpień, przeżywamy z Maryją. W najbliższą środę, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej polecajmy Bożej Opatrzności przyszłoroczne plony. Pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, które w kontekście tego święta warto sobie postawić. Jest to dzień błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu upraw rolnych i rozpoczęcie kolejnego. Podczas Mszy Św., o godz. 17.00,zostanie poświęcone ziarno pod tegoroczne zasiewy.
3.   W przyszłą niedzielę, po sumie zapraszam na spotkanie rodziców dzieci klasy 3, które przystapią do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
4.   Od września posługę kościelnego i opiekę nad cmentarzem sprawuje p. Rafał Pachuc. To niełatwe zadanie, proszę o życzliwe przyjęcie p.Rafała i życzę mu Bożej pomocy w pracy związanej z troską o naszą świątynię.
5.   Bardzo proszę, aby osoby, które rezerwowały miejsca na cmentarzu, oznaczyły je w sposób trwały i wyraźny, i do 19 września zgłosiły to w kancelarii lub zakrystii.
6.   Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę ok. 20 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze zakupimy opał.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenie 01 września 2021

Ze względu na złą pogodę i trudne warunki na trasie,  rajd rowerowy na Starzyk zostaje przesunięty na czas późniejszy, gdy pogoda będzie sprzyjać.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.