1.   Bardzo dziękuję mieszkańcom Młotkowic, Lipy, Dęby, Strzęboszowa, Wyszyny Fałkowskiej, Wyszyny Machorowskiej i Wyszyny Rudzkiej za przygotowanie wieńców dożynkowych na coroczne Święto Chleba, które przeżywaliśmy w minioną niedzielę.
Dziś o 11.30 przy obelisku modlić się będziemy za żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, a szczególnie za tych, którzy zginęli w bitwie nad Czarną 6 września 1939r.
Po Mszy Św. możemy złożyć do puszek ofiarę na pomoc dla mieszkańców Afganistanu.
2.   Wrzesień, podobnie jak sierpień, przeżywamy z Maryją. W najbliższą środę, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej polecajmy Bożej Opatrzności przyszłoroczne plony. Pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, które w kontekście tego święta warto sobie postawić. Jest to dzień błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu upraw rolnych i rozpoczęcie kolejnego. Podczas Mszy Św., o godz. 17.00,zostanie poświęcone ziarno pod tegoroczne zasiewy.
3.   W przyszłą niedzielę, po sumie zapraszam na spotkanie rodziców dzieci klasy 3, które przystapią do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
4.   Od września posługę kościelnego i opiekę nad cmentarzem sprawuje p. Rafał Pachuc. To niełatwe zadanie, proszę o życzliwe przyjęcie p.Rafała i życzę mu Bożej pomocy w pracy związanej z troską o naszą świątynię.
5.   Bardzo proszę, aby osoby, które rezerwowały miejsca na cmentarzu, oznaczyły je w sposób trwały i wyraźny, i do 19 września zgłosiły to w kancelarii lub zakrystii.
6.   Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę ok. 20 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze zakupimy opał.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.