1.   Przeżywamy dziś Beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Postać kard. Wyszyńskiego jest bardzo ważna w najnowszej historii Polski, głęboko znaczy naszą teraźniejszość, dlatego nie wolno nam obojętnie przejść obok tego wydarzenia. Zachęcamy do uczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem dostępnych transmisji telewizyjnych.
2.   Dziś, po sumie spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
3.   We wtorek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
4.   W piątek 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu, w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko – rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
5.   W sobotę,18 września uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali Bożej opiece dzieci i młodzież, które w dniu ich święta szczególnie zapraszam na Mszę Św. o 17.00.
6.   Bardzo proszę, aby osoby, które rezerwowały miejsca na cmentarzu, oznaczyły je w sposób trwały i wyraźny, i do 19 września zgłosiły to w kancelarii lub zakrystii.
7.   Bardzo dziękuję p. Rafałowi Pachucowi i Łukaszowi Łabendowiczowi za uporządkowanie cmentarza.
8.    Dziękuję również p. Robertowi Kacperskiemu, Bartoszowi Kacperskiemu i Piotrowi Pachucowi za bezpłatne wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej wokół naszego kościoła.
9.   Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę ok. 20 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze zakupimy opał. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.