1.   Pan Bóg w swoim Słowie wskazuje nam możliwość budowania Królestwa Bożego we wspólnocie Kościoła. Warto zapamiętać, że szczególną okazją do budowania Królestwa Bożego jest niedzielna Eucharystia, ale też realizacja wezwania Zbawiciela: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Taką postawą możemy wypracować właściwe relacje z Bogiem i bliźnimi. Pomoże nam ona uszlachetnić ducha i zwykłą codzienność.
2.   W niedzielę, 3 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
3.   Przez kilka ostatnich tygodni ogłaszałem, że do dziś należało zgłosić rezerwacje placu pod grób na cmentarzu.Przy okazji przypominam, że dzierżawa grobu tzw. placowe na naszym cmentarzu wynosi 200 zł i jest ważna przez 20 lat. Po upływie tego czasu, aby nie utracić prawa do dzierżawy placu należy ją przedłużyć.
4.   Dziękuje osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel i drewno do ogrzewania kościoła.
5.   W piatek, 24 września w TEATRZE POD LIPAMI sztuka“Między pokoleniami”. W imieniu proboszcza ks. Tomasza serdecznie zapraszam do Lipy na godzinę 17.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.