1.   Dziś ostatnia niedziela września. W piątek rozpoczyna się październik – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe po Mszy Świętej o 17.00,a w niedzielę, po sumie ok. 12.20. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w kościele, a szczególnie dzieci i młodzież. Warto pamiętać, że wierni, którzy pobożnie pomodlą się na różańcu (5 dziesiątek) w kościele, kaplicy, rodzinie mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej (spowiedź), brak przywiązania do grzechu, intencja zyskania odpustu i modlitwa w intencjach Ojca świętego. Zyskany odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już co do winy w spowiedzi sakramentalnej.
2.   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św., Nabożeństwo Różańcowe i indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
3.   Kandydatów do bierzmowania zapraszam na spotkanie do kościoła w czwartek o 18.00.
4.   W niedzielę,4 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
5.   Dziękuję osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.