Ogłoszenia parafialne – Rocznica Poświęcenia Kościoła 31 października 2021 roku

1.   Ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania go na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za naszą świątynię, w której gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w której sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Dziękujemy też wszystkim, którzy troszczą się o nasz kościół: ofiarodawcom, fundatorom, dobrodziejom – za wszelkie złożone ofiary materialne i duchowe, za wykonane prace, sprzątanie, dekoracje, kwiaty, różnorodną pomoc i zaangażowanie w rozwój duchowy i materialny naszej Parafii. Z tym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota nadal dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
2.   Dziś po sumie ostatnie nabożeństwo różańcowe w tym roku, połączone z modlitwą za zmarłych. Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
3.   W poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w kościele o 8.00 i 10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa na cmentarzu za zmarłych z naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na kartkach i dostarczyć przed rozpoczęciem różańca. Po Mszy św. będzie można zgłosić do poświęcenia nowo postawione nagrobki.W tym dniu przed naszym cmentarzem wolontariusze prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na hospicjum w Rudzie Białaczowskiej.
4.   We wtorek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy, aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Jezusa uobecniającą się we Mszy św. Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św. o 10.00 procesja połączona z modlitwą za zmarłych.
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 15.00 do 16.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
6.   W przyszłą niedzielę po Mszach świętych wolontariusze z naszej szkoły będą prowadzić przed kościołem zbiórkę na rzecz fundacji “Z Serca dla Serca”, która buduje hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi w Zaleszanach.
7.   Warto pamiętać o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać dezyzją Stolicy Apostolskiej. W tym roku wyjatkowo przez cały listopad i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:
– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust i ofiarować go za konkretną zmarłą osobę.
8.   Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXX Niedziela Zwykła 24 października2021 roku

1. Rozpoczynający się dziś Tydzień Misyjny jest odpowiedzią uczniów na słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście,” a także na oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają Ewangelii. Wskazuje jednocześnie, że działanie na rzecz misji jest zobowiązaniem wypływającym z chrztu św. i świadectwem dojrzałej wiary. Ofiary składane dziś na tace przeznaczone są na potrzeby misji.
2. Przez cały październik trwamy wraz z Matką Bożą na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze osobiste intencje, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele, w dni powszednie  o godz. 16.30, a w niedziele  po sumie. Modlimy się na nim za zmarłych. Można też zapisywać wypominki za  zmarłych, roczne i półroczne. W niedzielę, 31 października proszę, by dzieci przyniosły do kościoła obrazki, które zbierały na Różańcu.
3.W czwartek,28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Zachęcam do udziału szczególnie w sumie odpustowej o 11.30– będą księża z dekanatu, możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu.  Już dziś pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.  Liturgię odpustową będzie sprawował ks. kan.Wiesław Szymkiewicz.
 
4. W poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.00 i 10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa na cmentarzu za zmarłych z naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na kartkach i dostarczyć przed rozpoczęciem różańca. W tym dniu, przed naszym cmentarzem wolontariusze prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na hospicjum w Rudzie Białaczowskiej.
 
5. Warto pamiętać  o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać od 1 do 8 listopada i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:
– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust i ofiarować go za konkretna zmarłą osobę.
6. Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy pod murem cmentarnym i  nie wynosimy do lasu.
 
Zbliżająca się Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o  chrześcijańskim  powołaniu do świętości. Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu,  z okazji tzw. „święta Halloween” pragnę przypomnieć fakty dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę Kościoła.
Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne w USA i Europie Zachodniej notują wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w dokumencie Stolicy Apostolskiej „Jezus Chrystus dawcą wody żywej”.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXIX Niedziela Zwykła 17 października 2021 roku

1.   Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jak powinni budować właściwe relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się służba drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o jego dobro.
 
2.   Od poniedziałku, 18 października Msza św. w dni powszednie o 16.00. Różaniec ok. 16.30, a w niedzielę po sumie. Tego dnia przypada 20. rocznica śmierci ks. bpa Jana Chrapka.
 
3.   Jutro wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Pamiętajmy tego dnia o pracownikach służby zdrowia, o tych którzy służą nam i opiekują się nami. W ich intencji ofiarujemy modlitwę różańcową.
 
4.   W sobotę, 23 października zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, rozpoczynamy w kościele, w czasie nabożeństw różańcowych modlitwę za zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki, na których proszę wpisać imiona i nazwiska zmarłych, a następnie kartkę wrzucić do koszyka stojącego przed obrazem Matki Bożej.
 
5.   W przyszłą niedzielę rozpocznie się tydzień misyjny – niech będzie to dla nas czas częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na potrzeby misji.
 
6.   W czwartek, 28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu. Pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.
 
7.   Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu śmieci nie wynosić do lasu, czy w inne miejsca, ale składać je do kontenerów lub obok nich. Zwracam uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik, a trawę, ziemię zwiędnięte kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXVIII Niedziela Zwykła 10 października 2021 roku

Zaproszenie na Inaugurację prac Synodu oraz modlitwę w intencji śp. Biskupa Jana Chrapka
Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Ojciec Święty Franciszek w dniu 9 października bieżącego roku, uroczyście rozpocznie w Watykanie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. To dzieło Kościoła powszechnego będzie odbywało się pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i będzie miało bardzo ważny etap prac, w które ma włączyć się także nasza diecezja. Zapraszam serdecznie na rozpoczęcie prac synodalnych w naszej diecezji, które będzie miało miejsce podczas wspólnej modlitwy w katedrze radomskiej, w dniu 15 października 2021 roku. O godz. 17.00 zawierzymy nasze prace Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, a następnie, podczas Mszy Św .o g. 18.00 będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej diecezji na czas synodu i wszystkie dzieła powierzone nam przez Boga. W naszej modlitwie będziemy także polecać Miłosiernemu Bogu, zmarłego przed dwudziestu laty (18 października) naszego biskupa Jana Chrapka i wręczymy tegoroczną nagrodę Viventi Caritate, przyznawaną przez Kapitułę Funduszu Jego imienia. Serdecznie proszę, aby w naszych parafiach, wspólnotach i osobistych intencjach, nie ustawała modlitwa w intencji dobrych owoców synodu.                                               Wasz biskup Marek
 
 
1.   Przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Jak wspominałem tydzień temu, po każdej Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Dzisiejszy różaniec poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych zostały opracowane w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do udziału w tym nabożeństwie, a o 20.00 także w Apelu Papieskim.
2.   W czwartek, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
3.   Od 23 października, w czasie nabożeństw różańcowych będziemy modlić się za naszych zmarłych. Ich nazwiska proszę zapisać na kartkach i wrzucić do koszyka przed obrazem Matki Bożej.
4.   W sobotę, 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Warto w tym dniu sięgnąć do nauczania naszego Wielkiego Rodaka i pomodlić się przez Jego wstawiennictwo.
5.   Od poniedziałku, 18 pażdziernika Msze Św. w dni powszednie odprawiane będą o 16.00, a różaniec o 16.30.
6.   Na ścianach bocznych naszej światyni można oglądać portrety św. Jana Pawła II wykonane przez dzieci klas młodszych.
7.   W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2022 w cenie 10 zł.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 3 października na XXVII niedzielę B

1.   Przypada dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcam do udziału w nabożeństwie różańcowym odprawianym w naszym kościele, w dni powszednie, o godz. 17:30 i w niedzielę, po sumie.
2.   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.
3.   We wtorek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową, polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
4.   W czwartek, 7 października liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
5.   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XXI Dzień Papieski pod hasłem:
Nie lękajcie się! Wzorem lat poprzednich przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przygotowuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Zapraszam w tym dniu, po sumie na nabożeństwo różańcowe przygotowane przez młodzież, w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. A o 20.00 na Apel Papieski–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.