1.   Przypada dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcam do udziału w nabożeństwie różańcowym odprawianym w naszym kościele, w dni powszednie, o godz. 17:30 i w niedzielę, po sumie.
2.   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.
3.   We wtorek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową, polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
4.   W czwartek, 7 października liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
5.   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XXI Dzień Papieski pod hasłem:
Nie lękajcie się! Wzorem lat poprzednich przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przygotowuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Zapraszam w tym dniu, po sumie na nabożeństwo różańcowe przygotowane przez młodzież, w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. A o 20.00 na Apel Papieski–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.