Zaproszenie na Inaugurację prac Synodu oraz modlitwę w intencji śp. Biskupa Jana Chrapka
Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Ojciec Święty Franciszek w dniu 9 października bieżącego roku, uroczyście rozpocznie w Watykanie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. To dzieło Kościoła powszechnego będzie odbywało się pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i będzie miało bardzo ważny etap prac, w które ma włączyć się także nasza diecezja. Zapraszam serdecznie na rozpoczęcie prac synodalnych w naszej diecezji, które będzie miało miejsce podczas wspólnej modlitwy w katedrze radomskiej, w dniu 15 października 2021 roku. O godz. 17.00 zawierzymy nasze prace Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, a następnie, podczas Mszy Św .o g. 18.00 będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej diecezji na czas synodu i wszystkie dzieła powierzone nam przez Boga. W naszej modlitwie będziemy także polecać Miłosiernemu Bogu, zmarłego przed dwudziestu laty (18 października) naszego biskupa Jana Chrapka i wręczymy tegoroczną nagrodę Viventi Caritate, przyznawaną przez Kapitułę Funduszu Jego imienia. Serdecznie proszę, aby w naszych parafiach, wspólnotach i osobistych intencjach, nie ustawała modlitwa w intencji dobrych owoców synodu.                                               Wasz biskup Marek
 
 
1.   Przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Jak wspominałem tydzień temu, po każdej Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Dzisiejszy różaniec poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych zostały opracowane w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do udziału w tym nabożeństwie, a o 20.00 także w Apelu Papieskim.
2.   W czwartek, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
3.   Od 23 października, w czasie nabożeństw różańcowych będziemy modlić się za naszych zmarłych. Ich nazwiska proszę zapisać na kartkach i wrzucić do koszyka przed obrazem Matki Bożej.
4.   W sobotę, 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Warto w tym dniu sięgnąć do nauczania naszego Wielkiego Rodaka i pomodlić się przez Jego wstawiennictwo.
5.   Od poniedziałku, 18 pażdziernika Msze Św. w dni powszednie odprawiane będą o 16.00, a różaniec o 16.30.
6.   Na ścianach bocznych naszej światyni można oglądać portrety św. Jana Pawła II wykonane przez dzieci klas młodszych.
7.   W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2022 w cenie 10 zł.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.