1.   Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jak powinni budować właściwe relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się służba drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o jego dobro.
 
2.   Od poniedziałku, 18 października Msza św. w dni powszednie o 16.00. Różaniec ok. 16.30, a w niedzielę po sumie. Tego dnia przypada 20. rocznica śmierci ks. bpa Jana Chrapka.
 
3.   Jutro wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Pamiętajmy tego dnia o pracownikach służby zdrowia, o tych którzy służą nam i opiekują się nami. W ich intencji ofiarujemy modlitwę różańcową.
 
4.   W sobotę, 23 października zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, rozpoczynamy w kościele, w czasie nabożeństw różańcowych modlitwę za zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki, na których proszę wpisać imiona i nazwiska zmarłych, a następnie kartkę wrzucić do koszyka stojącego przed obrazem Matki Bożej.
 
5.   W przyszłą niedzielę rozpocznie się tydzień misyjny – niech będzie to dla nas czas częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na potrzeby misji.
 
6.   W czwartek, 28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu. Pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.
 
7.   Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu śmieci nie wynosić do lasu, czy w inne miejsca, ale składać je do kontenerów lub obok nich. Zwracam uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik, a trawę, ziemię zwiędnięte kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.