1. Rozpoczynający się dziś Tydzień Misyjny jest odpowiedzią uczniów na słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście,” a także na oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają Ewangelii. Wskazuje jednocześnie, że działanie na rzecz misji jest zobowiązaniem wypływającym z chrztu św. i świadectwem dojrzałej wiary. Ofiary składane dziś na tace przeznaczone są na potrzeby misji.
2. Przez cały październik trwamy wraz z Matką Bożą na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze osobiste intencje, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele, w dni powszednie  o godz. 16.30, a w niedziele  po sumie. Modlimy się na nim za zmarłych. Można też zapisywać wypominki za  zmarłych, roczne i półroczne. W niedzielę, 31 października proszę, by dzieci przyniosły do kościoła obrazki, które zbierały na Różańcu.
3.W czwartek,28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Zachęcam do udziału szczególnie w sumie odpustowej o 11.30– będą księża z dekanatu, możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu.  Już dziś pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.  Liturgię odpustową będzie sprawował ks. kan.Wiesław Szymkiewicz.
 
4. W poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.00 i 10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa na cmentarzu za zmarłych z naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na kartkach i dostarczyć przed rozpoczęciem różańca. W tym dniu, przed naszym cmentarzem wolontariusze prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na hospicjum w Rudzie Białaczowskiej.
 
5. Warto pamiętać  o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać od 1 do 8 listopada i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:
– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust i ofiarować go za konkretna zmarłą osobę.
6. Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy pod murem cmentarnym i  nie wynosimy do lasu.
 
Zbliżająca się Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o  chrześcijańskim  powołaniu do świętości. Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu,  z okazji tzw. „święta Halloween” pragnę przypomnieć fakty dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę Kościoła.
Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne w USA i Europie Zachodniej notują wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w dokumencie Stolicy Apostolskiej „Jezus Chrystus dawcą wody żywej”.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.