1.   Ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania go na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za naszą świątynię, w której gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w której sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Dziękujemy też wszystkim, którzy troszczą się o nasz kościół: ofiarodawcom, fundatorom, dobrodziejom – za wszelkie złożone ofiary materialne i duchowe, za wykonane prace, sprzątanie, dekoracje, kwiaty, różnorodną pomoc i zaangażowanie w rozwój duchowy i materialny naszej Parafii. Z tym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota nadal dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
2.   Dziś po sumie ostatnie nabożeństwo różańcowe w tym roku, połączone z modlitwą za zmarłych. Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
3.   W poniedziałek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w kościele o 8.00 i 10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa na cmentarzu za zmarłych z naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na kartkach i dostarczyć przed rozpoczęciem różańca. Po Mszy św. będzie można zgłosić do poświęcenia nowo postawione nagrobki.W tym dniu przed naszym cmentarzem wolontariusze prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na hospicjum w Rudzie Białaczowskiej.
4.   We wtorek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy, aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Jezusa uobecniającą się we Mszy św. Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św. o 10.00 procesja połączona z modlitwą za zmarłych.
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 15.00 do 16.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
6.   W przyszłą niedzielę po Mszach świętych wolontariusze z naszej szkoły będą prowadzić przed kościołem zbiórkę na rzecz fundacji “Z Serca dla Serca”, która buduje hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi w Zaleszanach.
7.   Warto pamiętać o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać dezyzją Stolicy Apostolskiej. W tym roku wyjatkowo przez cały listopad i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:
– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust i ofiarować go za konkretną zmarłą osobę.
8.   Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.