Ogłoszenia parafialne – 28 listopada 2021 roku I niedziela Adwentu C

1.   Rozpoczynamy dzisiaj nowy okres liturgiczny – Adwent. To czas szczególnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Adwent w liturgii Kościoła ma  zawsze podwójny charakter:
·      w pierwszej jego części, do 17 grudnia, chce nas upewnić, że nasz Pan przyjdzie po raz drugi  na końcu czasów,
·      druga część to okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, przez które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego.
2.   Adwent to czas czuwania. Zapraszamy na Msze św. roratnie ku czci Matki  Bożej, by z Nią czuwać i oczekiwać przyjścia Jezusa. Msze święte roratnie sprawowane będą od poniedziałku do soboty, o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich, a szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
3.   W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej modlitwie.
4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Możliwość spowiedzi od 15.00 do 16.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
5.   W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
– w piątek, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
– w sobotę, 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.
6.   W następną niedzielę będziemy przeżywać Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Złożone ofiary będą naszą pomocą dla Rodaków, żyjących w dawnych krajach Związku Sowieckiego.
7.   W II niedzielę Adwentu, 5 grudnia 2020r., na Mszy św. 16.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
8.   W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wigilijny. Poświęcone dziś opłatki będą do nabycia w kościele i w kancelarii parafialnej przez cały Adwent.
Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich wielkim przeżyciem, szczególnie emocjonalnie przeżywają je dzieci. Poza aspektem religijnym wyczekują na św. Mikołaja, czy paczkę pod choinkę. Jeśli ktoś chciałby sprawić radość dziecku, o którym być może zapomniał św. Mikołaj, proponuję, by z choinki wziął serduszko (jest na nim imię i wiek konkretnego dziecka), przygotował paczkę i przyniósł do zakrystii lub na plebanię, koniecznie z tym serduszkiem, do 19 XII. Po tym terminie paczki zostaną dostarczone dzieciom z terenu naszej parafii.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne na niedzielę Chrystusa Króla 21 listopada 2021roku

1.   Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to ostatnia niedziela roku Kościelnego. W niedzielę, 29 listopada rozpocznie się czas adwentu i nowy rok liturgiczny Kościoła.
2.   15 października w naszej diecezji został zainaugurowany XVI Synod Biskupów. Każda parafia jest zaproszona do włączenia się w proces synodalny przez stworzenie grypy synodalnej i przeprowadzenie spotkań synodalnych, dlatego zachęcam osoby, które chcą uczestniczyć w pracach grupy synodalnej do zgłoszenia się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
3.   Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny nastąpi w niedzielę, 28 listopada.
4.   W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.,śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej modlitwie.
5.   Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich, a szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
6.   W II niedzielę adwentu, 5 grudnia 2020r., na Mszy św. o 10.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
7.   W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po Mszy świętej, odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko – białoruskiej. Środki, zbierane podczas tej kwesty, zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska na finansowanie działań pomocowych, na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
8.   Dziś po sumie spotkanie kandydatów do bierzmowania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne na XXXIII niedzielę B 14 listopada 2021roku

Drodzy Diecezjanie!
Jerycho Rodzin, nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwała siedem dni i siedem nocy w każdym dekanacie od 11 kwietnia br., dobiega końca. Był to czas adoracji Jezusa w Eucharystii oraz modlitwy wynagradzającej za grzechy świata i każdego z nas. Modliliśmy się o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego. Chcemy podziękować Panu Bogu za ten czas i prosić o owoce Jerycha w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinach.
Niedziela Chrystusa Króla jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a od tego roku z woli Papieża Franciszka również diecezjalnymi obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Razem z młodymi chcemy także z wdzięcznością zauważyć i świętować 10. Rocznicę święceń biskupich naszego Pasterza, Księdza Biskupa Marka Solarczyka, która przypada w piątek, 19 listopada. Proszę, by tego dnia podczas wszystkich Mszy świętych dołączyć okolicznościowe wezwanie do Modlitwy Wiernych za Księdza Biskupa Marka.
            Zapraszamy serdecznie wszystkich tworzących nasz Kościół Radomski do wspólnej modlitwy dziękczynnej, podczas Mszy świętej 21 listopada br., o godzinie 13.30 w Katedrze Radomskiej.
Biskup Piotr TurzyńskiWikariusz Generalny
 
1.   W Kościele powszechnym obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go Papież Franciszek, w listopadzie 2016 roku, specjalnym listem apostolskim Misericordia et Miseranapisanym na zakończenie Nadzwyczajnego, Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy serca na każdą ludzką biedę i chętnie nieśmy innym pomoc. Włączajmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, np. Caritas.
2.   Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W niedzielę, 21 listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Spotkanie kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o 11.30.
3.   W II niedzielę Adwentu, 5 grudnia 2021roku, na Mszy św. o 10.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
W tym tygodniu patronują nam:
·       17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207 – 1231), siostra zakonna; była żoną Ludwika IV landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
·       18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898 – 1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości, jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.
·       20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835 – 1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.
4.   Ofiary zebrane na tace w przyszłą niedzielę, przeznaczone będą na Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, a po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXXII niedziela zwykła 7 listopada 2021 roku

1.   Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.
2.   We wtorek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa rzymskokatolicki wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.
3.   W czwartek z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz.: 16.00. 
·      W czwartek także wspomnienie św. Marcina biskupa z Tours,
·      w sobotę wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich.
4.   Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie już po raz trzynasty organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Solidarni z Libanem. Jest on obchodzony co roku, w drugą niedzielę listopada. W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan jest Liban. Wszystkich prześladowanych za wiarę wspieramy modlitwą i ofiarą.
5.   Dziś, po Mszach świętych, wolontariusze z naszej szkoły będą prowadzić przed kościołem zbiórkę na rzecz fundacji Z Serca dla Serca, która buduje hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi w Zaleszanach.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.