1.   Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.
2.   We wtorek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa rzymskokatolicki wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.
3.   W czwartek z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz.: 16.00. 
·      W czwartek także wspomnienie św. Marcina biskupa z Tours,
·      w sobotę wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich.
4.   Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie już po raz trzynasty organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Solidarni z Libanem. Jest on obchodzony co roku, w drugą niedzielę listopada. W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan jest Liban. Wszystkich prześladowanych za wiarę wspieramy modlitwą i ofiarą.
5.   Dziś, po Mszach świętych, wolontariusze z naszej szkoły będą prowadzić przed kościołem zbiórkę na rzecz fundacji Z Serca dla Serca, która buduje hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi w Zaleszanach.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.