1.   Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to ostatnia niedziela roku Kościelnego. W niedzielę, 29 listopada rozpocznie się czas adwentu i nowy rok liturgiczny Kościoła.
2.   15 października w naszej diecezji został zainaugurowany XVI Synod Biskupów. Każda parafia jest zaproszona do włączenia się w proces synodalny przez stworzenie grypy synodalnej i przeprowadzenie spotkań synodalnych, dlatego zachęcam osoby, które chcą uczestniczyć w pracach grupy synodalnej do zgłoszenia się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
3.   Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny nastąpi w niedzielę, 28 listopada.
4.   W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.,śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej modlitwie.
5.   Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich, a szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
6.   W II niedzielę adwentu, 5 grudnia 2020r., na Mszy św. o 10.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
7.   W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po Mszy świętej, odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko – białoruskiej. Środki, zbierane podczas tej kwesty, zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska na finansowanie działań pomocowych, na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
8.   Dziś po sumie spotkanie kandydatów do bierzmowania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.