1.   Rozpoczynamy dzisiaj nowy okres liturgiczny – Adwent. To czas szczególnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Adwent w liturgii Kościoła ma  zawsze podwójny charakter:
·      w pierwszej jego części, do 17 grudnia, chce nas upewnić, że nasz Pan przyjdzie po raz drugi  na końcu czasów,
·      druga część to okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, przez które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego.
2.   Adwent to czas czuwania. Zapraszamy na Msze św. roratnie ku czci Matki  Bożej, by z Nią czuwać i oczekiwać przyjścia Jezusa. Msze święte roratnie sprawowane będą od poniedziałku do soboty, o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich, a szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
3.   W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej modlitwie.
4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Możliwość spowiedzi od 15.00 do 16.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
5.   W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
– w piątek, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
– w sobotę, 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.
6.   W następną niedzielę będziemy przeżywać Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Złożone ofiary będą naszą pomocą dla Rodaków, żyjących w dawnych krajach Związku Sowieckiego.
7.   W II niedzielę Adwentu, 5 grudnia 2020r., na Mszy św. 16.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
8.   W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wigilijny. Poświęcone dziś opłatki będą do nabycia w kościele i w kancelarii parafialnej przez cały Adwent.
Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich wielkim przeżyciem, szczególnie emocjonalnie przeżywają je dzieci. Poza aspektem religijnym wyczekują na św. Mikołaja, czy paczkę pod choinkę. Jeśli ktoś chciałby sprawić radość dziecku, o którym być może zapomniał św. Mikołaj, proponuję, by z choinki wziął serduszko (jest na nim imię i wiek konkretnego dziecka), przygotował paczkę i przyniósł do zakrystii lub na plebanię, koniecznie z tym serduszkiem, do 19 XII. Po tym terminie paczki zostaną dostarczone dzieciom z terenu naszej parafii.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.