Ogłoszenia parafialne –26 grudnia 2021 roku Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

1.   Ostatnia niedziela 2021 roku jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie. Po Mszy św.o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
2.   W piątek, 31 grudnia ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy, prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2022. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo.
3.   Mając na uwadze, że ostatni dzień roku 2021 przypada na piątek i sprzyja on organizowaniu rodzinnych, i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udziela, wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Radomskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
4.   W sobotę, 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a jednocześnie jest to pierwsza sobota miesiąca. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego o 8.00, 10.00 i 11.30. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane).
5.   Informowałem już, że w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię korona wirusa proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wskazany dzień reprezentantów rodzin wyznaczonego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom. Będzie można też złożyć ofiarę na potrzeby parafii w kopercie, na której proszę napisać imię i nazwisko ofiarodawcy.
6.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 28.12 zapraszam na Mszę św. o 17.00 mieszkańców Dęby Kolonii.
·      w środę, 29.12 na Mszę św. o17.00 zapraszam mieszkańców Dęby.
w czwartek, 30.12.2021na Mszę św. o 17.00zapraszam mieszkańców Strzęboszowa–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne –19 grudnia 2021 roku IV niedziela Adwentu C

1.   Przeżywamy dzisiaj czwartą niedzielę Adwentu. Wykorzystajmy te kilka ostatnich dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego.
2.    Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w Roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do czwartku, o 16.00. Proszę, aby dzieci, które uczestniczyły w Roratach, w czwartek przyniosły do kościoła plansze z obrazkami, które zbierały na Mszach św.Pół godziny przed Roratami można przystąpić do sakramentu pokuty. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.
3.    W piątek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, ostatnie Roraty o 7.00, Godzinki o 6.30. W Wigilię zachowajmy tradycyjny post. Wieczorem wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.
4.    Świętowanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. Ofiary składane na tacę, w czasie Pasterki, przeznaczone będą na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia. Pozostałe Msze św. tak, jak w każdą niedzielę o 8.00, 10.00, 11.30.
5.   W niedzielę, 26 grudnia drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiary składane na tacę, w tym dniu, przeznaczone będą na KUL.
Dziękuję p. Nadleśniczemu Mateuszowi Garbaczowi i pracownikom Nadleśnictwa Radoszyce za przekazane naszej parafii choinki. Dziękuję osobom, które przygotowały świąteczne paczki dla dzieci z naszej parafii. W poniedziałek zostaną przekazane dzieciom i mam nadzieję, że sprawią im wiele radości.
6.   W przyszłą niedzielę zapraszam członków Rady parafialnej na spotkanie po Mszy św. o 8.00.
7.   Są jeszcze do nabycia świece na stół wigilijny i poświęcone opłatki.
8.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, podobnie jak w roku ubiegłym proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom.
9.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 28.12 zapraszam na Mszę św. o 17.00 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 29.12 zapraszam na 17.00 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w czwartek, 30.12. mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne –12 grudnia 2021 roku III niedziela Adwentu C

1.    Dobiega połowa Adwentu. W piątek, 17 grudnia wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na zmianę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z bliskimi oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do soboty o 16.00.
2.   Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii, w adwentowy dzień skupienia, w poniedziałek, 13 grudnia od 10.00 do 12.00 i po południu od 16.00 do 17.00. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zaleceniach Głównej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących zasad bezpieczeństwa, chroniących nas przed zakażeniem koronawirusem.
3.   Jutro przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet stracili życie. Polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
4.   Poświęcone, w pierwszą niedzielę Adwentu, opłatki są do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. Są również do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
5.   Spowiedź dla starszych i chorych należy ustalić indywidualnie. Proszę to zrobić odpowiednio wcześniej, ponieważ nie jest możliwe, aby odbyła się ona w jednym dniu. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 5 grudnia 2021 roku II niedziela Adwentu C

1.    Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca. Przypomina, że przeżywamy drugą niedzielę Adwentu, a także, że okres Adwentu ma podwójny charakter: kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa, na końcu czasów oraz przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa. 
2.   Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia codziennie o godz. 16.00.
3.   W środę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, wybrana od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że będą oglądać Boga. Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 i 16.00. Zapraszamy wszystkich!
4.   W opłatki wigilijne, które zostały poświęcone w ubiegłą niedzielę, można zaopatrywać się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. W zakrystii są również do nabycia świece Caritas na stół wigilijny
5.   Adwentowy dzień skupienia i możliwość spowiedzi będzie 13 grudnia.
6.   Niech święty czas Adwentu mobilizuje każdego do duchowej odnowy i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić i uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami w marketach. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.