1.    Dobiega połowa Adwentu. W piątek, 17 grudnia wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na zmianę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z bliskimi oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do soboty o 16.00.
2.   Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii, w adwentowy dzień skupienia, w poniedziałek, 13 grudnia od 10.00 do 12.00 i po południu od 16.00 do 17.00. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zaleceniach Głównej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących zasad bezpieczeństwa, chroniących nas przed zakażeniem koronawirusem.
3.   Jutro przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet stracili życie. Polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
4.   Poświęcone, w pierwszą niedzielę Adwentu, opłatki są do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. Są również do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
5.   Spowiedź dla starszych i chorych należy ustalić indywidualnie. Proszę to zrobić odpowiednio wcześniej, ponieważ nie jest możliwe, aby odbyła się ona w jednym dniu. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.