1.   Przeżywamy dzisiaj czwartą niedzielę Adwentu. Wykorzystajmy te kilka ostatnich dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego.
2.    Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w Roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do czwartku, o 16.00. Proszę, aby dzieci, które uczestniczyły w Roratach, w czwartek przyniosły do kościoła plansze z obrazkami, które zbierały na Mszach św.Pół godziny przed Roratami można przystąpić do sakramentu pokuty. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.
3.    W piątek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, ostatnie Roraty o 7.00, Godzinki o 6.30. W Wigilię zachowajmy tradycyjny post. Wieczorem wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.
4.    Świętowanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. Ofiary składane na tacę, w czasie Pasterki, przeznaczone będą na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia. Pozostałe Msze św. tak, jak w każdą niedzielę o 8.00, 10.00, 11.30.
5.   W niedzielę, 26 grudnia drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiary składane na tacę, w tym dniu, przeznaczone będą na KUL.
Dziękuję p. Nadleśniczemu Mateuszowi Garbaczowi i pracownikom Nadleśnictwa Radoszyce za przekazane naszej parafii choinki. Dziękuję osobom, które przygotowały świąteczne paczki dla dzieci z naszej parafii. W poniedziałek zostaną przekazane dzieciom i mam nadzieję, że sprawią im wiele radości.
6.   W przyszłą niedzielę zapraszam członków Rady parafialnej na spotkanie po Mszy św. o 8.00.
7.   Są jeszcze do nabycia świece na stół wigilijny i poświęcone opłatki.
8.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, podobnie jak w roku ubiegłym proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom.
9.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 28.12 zapraszam na Mszę św. o 17.00 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 29.12 zapraszam na 17.00 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w czwartek, 30.12. mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.