1.   Ostatnia niedziela 2021 roku jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie. Po Mszy św.o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
2.   W piątek, 31 grudnia ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy, prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2022. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo.
3.   Mając na uwadze, że ostatni dzień roku 2021 przypada na piątek i sprzyja on organizowaniu rodzinnych, i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udziela, wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Radomskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
4.   W sobotę, 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a jednocześnie jest to pierwsza sobota miesiąca. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego o 8.00, 10.00 i 11.30. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane).
5.   Informowałem już, że w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię korona wirusa proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wskazany dzień reprezentantów rodzin wyznaczonego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom. Będzie można też złożyć ofiarę na potrzeby parafii w kopercie, na której proszę napisać imię i nazwisko ofiarodawcy.
6.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 28.12 zapraszam na Mszę św. o 17.00 mieszkańców Dęby Kolonii.
·      w środę, 29.12 na Mszę św. o17.00 zapraszam mieszkańców Dęby.
w czwartek, 30.12.2021na Mszę św. o 17.00zapraszam mieszkańców Strzęboszowa–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.