1.   Obchodzimy drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim.Trwajmy w radości z narodzin Chrystusa. Módlmy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom.
2.   W najbliższy czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. – będą one sprawowane, jak w niedzielę. Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. Ofiary zebrane na tace, w tym dniu, będą przeznaczona na misje, prowadzone przez Kościół Powszechny.
Wszystkich zachęcamy do oznaczenia drzwi swoich domów, pobłogosławioną kredą, napisem: K+M+B+2022 jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery te nawiązują do przekazanych przez tradycję imion trzech mędrców:Kacper, Melchior, Baltazar, choć nie są one wymieniane w Biblii. Można również oznaczyć drzwi literami:C+M+B+2022, które stanowią skrót od łacińskiej sentencji:ChristusMansionemBenedicat, która oznacza: Niech Chrystus błogosławi ten dom. Obydwa napisy są świadectwem przynależności rodziny do Chrystusa. Zdajmy sobie sprawę z tego, jak ważne może być, dla chwiejących się w wierze, świadectwo ludzi przyznających się do Chrystusa. W tym roku, ze względu na ograniczenia sanitarne, nie będzie Pokłonu (Pochodu) Trzech Króli, który w latach poprzednich odbywał się w naszej parafii.
3.   W tym tygodniu przypadapierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca:
·      W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej.
·      W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 15.00 do 16.00. Msza wotywna, ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.16.00. Po Mszy św. adoracja eucharystyczna do 20.00. Zachęcam do indywidualnej modlitwy przed Jezusem, wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
4.   W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana, a także wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego. Warto zadać sobie pytania:
·      Czy rzeczywiście jesteśmy wierni Chrystusowi?
·      Czy naszą wierność pogłębiamy i umacniamy? 
5.   Na modlitewne spotkanie kolędowe zapraszam w tym tygodniu do kościołana 17.00 mieszkańców:
·      Poniedziałek,3 stycznia – Cieklińsko.
·      Wtorek, 4 stycznia – Ruda Maleniecka – domy przy drodze do Lipy,Kantor.
·      Środa, 5stycznia – Ruda Maleniecka – Praga, Piaski, Park, Choina.
·      Sobota, 8 stycznia – Ruda Maleniecka – przy drodze do Fałkowa, Bloki Rybołówstwa i Nadleśnictwa.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.