1.   Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, przypomina namo naszym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć śpiew kolęd i bożonarodzeniowy wystrój kościoła pozostawiamy do 2 lutego.
2.   Na modlitewne spotkanie kolędowe zapraszam w tym tygodniu do kościoła, na 17.00 mieszkańców:
·        Poniedziałek,10 stycznia– Wyszyna Rudzka (cała wieś).
·        Wtorek, 11 stycznia – Wyszyna Fałkowska (cała wieś).
·        Środa, 12 stycznia– Wyszyna Machorowska.
To będzie ostatnia Msza św. „kolędowa”. Dziękuję wszystkim Parafianom za obecność, modlitwę, dobre słowo, otwartość serca ofiary i serdeczną atmosferę, w której mogliśmy wspólnie dziękować i uwielbiać Boga za wszelkie dobro którego doświadczamy. Stare powiedzenie mówi: Gdy ksiądz idzie po kolędzie, to Bóg z nim wszędzie. Ja życzę Wam wszystkim, przychodzącym i przyjmującym księdza po kolędzie, aby Bóg był z Wami i Waszymi bliskimi wszędzie.
Jeśli ktoś ma życzenie na kolędę w tradycyjnej formie – odwiedziny księdza, wspólna modlitwa – proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty.
3.   Nasza parafia bierze udział w 11. diecezjalnym konkursie na najładniejszą i najciekawszą dekorację bożonarodzeniową. Dziś poznamy wyniki tego konkursu. Wywołał on wielkie zainteresowanie i zmobilizował wiele osób do obejrzenia i wyrażenia opinii o dekoracji naszego kościoła, która wzbudziła ogromne uznanie wśród parafian, przyjaciół i sympatyków naszej parafii.
Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom Dęby za jej wykonanie!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.