Pierwsza rocznica IngresuKs. Bp. Marka Solarczyka do Katedry Radomskiej
Zbliża się pierwsza rocznica uroczystego ingresu Ks. Biskupa Marka Solarczyka do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.
W czwartek, 27 stycznia 2022 roku, o godzinie 18.00 będziemy modlić się wspólnie w Radomskiej Katedrze dziękując za miniony rok i wypraszając dla ks. Biskupa Marka potrzebne łaski w kierowaniu naszym Kościołem diecezjalnym. Zapraszam Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was Bracia i Siostry do wspólnej modlitwy.
Bp Piotr Turzyński
Wikariusz Generalny
 
1.    Z woli Ojca św. Franciszka przeżywamy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego. Ma ona uświadomić nam znaczenie Pisma Świętego w naszym życiu, szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. Jest także po to, aby przypomnieć wiernym, że nie tylko należy czytać Słowo Boże, ale według niego żyć.
2.   We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła apostoła. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
3.   W niedzielę, 6 lutego w ramach przygotowania do I Komunii Św., odbędzie się poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa dla uczniów klas trzecich. Modlitewniki zostały już zakupione, będą jednakowe dla wszystkich dzieci.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.