1.   Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć miejsce i czas. Uczmy się w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz. Znajdźmy czas na modlitwę i wsłuchiwanie się w Jego słowa.
2.   Dziś na Mszy św. o 16.00 odbędzie się poświęcenie modlitewników dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św.
3.   W piątek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. o 16.00 będziemy się modlić w intencji chorych, starszych i tych, którzy służą im pomocą.
4.   W czwartek, 10 lutego wspomnienie– św. Scholastyki (ok. 480-547),dziewicy, siostry św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy. Święta Scholastyka założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
5.   W przyszłą niedzielę, po Mszy Świętej o 8:00 proszę członków Rady Parafialnej na  spotkanie. 
6.   Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli w posprzątaniu szopki, choinek i dekoracji bożonarodzeniowych. Cieszę się, że nie brakuje rąk chętnych do pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.
7.   Bardzo dziękuję p. Magdalenie Kabała – Pachuc za piękną dekorację do naszego kościoła.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.