Caritas Diecezji Radomskiej, zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane środki wspierają placówki Caritas, ale też indywidualne osoby,które dźwigają krzyż cierpienia i choroby. Więcej informacji niezbędnych do podaniaw PIT, znajdą Państwo na ulotkach i plakatach.
Najczęściej środki pomagają w:
·        dofinansowaniu kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
·        edukacji i wypoczynku dzieci,
·        pomagają rodzinom w sytuacjach losowych.
Dziękujemy za zaufanie i wspieranie dzieł miłosierdzia prowadzonych w ramachCaritas. Czasami życie zależy od 1%.
1.   Jutro, 14 lutego – przypada liturgiczne święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. To również wspomnienie św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.