1.   Dziś siódma niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane Słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.
2.   W związku z elektroniczną ewidencją cmentarza, w najbliższym czasie będą wykonywane zdjęcia wszystkich grobów, które w niedługiej przyszłości znajdą się na internetowej mapie naszego cmentarza. Niedawne wichury sprawiły, że na grobach jest wiele potłuczonych zniczy, czy powywracanych wiązanek. W dobrym tonie byłoby uprzątnięcie tego miejsca, aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich, odwiedzających groby naszych bliskich zmarłych, a także o estetykę przed wykonaniem zdjęć.
3.   W niedzielę, 27 lutego 2022 roku, we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwąi wolną Polskę”. To szczególny czas wzywania do abstynencji jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa i aby uprosić uwolnienie od nałogu bliźnich.
–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.