1.   Dziś, po Mszach Świętych przed kościołem i w Środę Popielcowa będą zbierane datki na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Oprócz ofiar pieniężnych na pewno przyda się: suchy prowiant, środki higieny osobistej, ubrania dla dzieci i kobiet, akcesoria dla dzieci i niemowląt, mleko w proszku, pampersy, śpiwory. Zbierać je będziemy do 4 marca a później Caritas Radom prześle je na Ukrainę. Jeśli ktoś chciałby przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy proszę o kontakt. Bardzo dziękuję osobom, które zadeklarowały taką chęć.
2.   Zaczął się Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – wiele osób potrzebuje naszego przykładu i wytężonej modlitwy.
3.   Kończy się karnawał, w Środę Popielcową rozpoczynany Wielki Post. To czas pokuty, skupienia, rozważania męki i śmierci Chrystusa. Pomocą w tym będą nabożeństwa wielkopostne:
§  w piątki Droga Krzyżowa o 16.00,
§  w niedzielę Gorzkie Żale po sumie o 11.30.
Zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. W Środę Popielcową Msze Święte, z posypaniem głów popiołem, o 10.00 i 16.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Taki post oznacza, że powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, a ilość pozostałych ograniczamy do trzech. Post ścisły obowiązuje nas jeszcze w Wieki Piątek. Zwyczaj nakazuje pościć też w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę. Przypominam także, że katolicy powstrzymują się od spożywania pokarmów mięsnychwe wszystkie piątki w ciągu roku.
W poniedziałek, 28 lutego przypada rocznica sakry biskupiej ks. bpa Piotra Turzyńskiego. W naszych modlitwach szczególnie pamiętajmyo Jubilacie.
4.   1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który poświęcony jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto ustanowiono na mocy ustawy z dnia, 3 lutego 2011 roku. Polecajmy Bogu w modlitwie wszystkich, walczących na przestrzeni wieków o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.Szczególną modlitwą otoczmy tych, których próbowano usunąć z naszej pamięci i historii.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
§  W pierwszy czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek, 4 marca obchodzić będziemy doroczną uroczystość św. Kazimierza królewicza, patrona naszej Diecezji i miasta Radomia. Z racji pierwszego piątku spowiedź od 15.00 do 16.00, następnie Droga Krzyżowa i Msza Święta. Adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00.
§  W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi Mszą Świętą o godz. 16.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.