1.   Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się trwające od Środy Popielcowej, kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża, św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do intensywniejszej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.
2.   Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Modlitwie wspólnotowej sprzyja udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki, w naszym kościele o godz. 16.00 celebrujemy nabożeństwo Drogi krzyżowej, a w niedziele, po sumie Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już, co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3.   Dziękuję Pani Magdalenie Kabała-Pachuc za piękną dekoracje wielkopostną.
4.Caritas Diecezji Radomskiej wspólnie z Diecezją uruchomiły jeden z ośrodków, do którego przybywają uchodźcy. Jest także uruchomiony Nocny Ośrodek Interwencyjny w Radomiu, gdzie mogą przybyć uchodźcy, czynny w godz. 22.00 – 07.00. Diecezja Radomska i Caritas diecezjalna oczekuje na przyjazd 130 dzieci ewakuowanych z sierocińców, z terenu Ukrainy. Rycerze Kolumba i Caritas przygotowują transport humanitarny na Ukrainę.
Nasze stołówki wydają gorące posiłki na ul. Kościelnej 5, Siennej 7,w godz. od 12.00 do 15.00. Uruchomiliśmy Punkt Obsługi Dworca PKP, zapewniając gorący posiłek przez całą dobę. Jako Caritas mamy w swoich ośrodkach psychologów, którzy służą pomocą. Uruchamiamy możliwość tłumaczeń i porozumiewania się w języku ukraińskim: we wtorki w godz. 8 – 16 i piątki w godz. 16.00 – 18.00, przy ul. Kościelnej 5 lub pod nr. tel. 48 365 29 29.
5.Dziękuję bardzo serdecznie za hojną pomoc dla Ukrainy. Zebraliśmy 7434zł. Do puszek 4340zł a na konto wpłynęła ofiara 3000zł. Zebrane środki czystości, koce, kołdry, zabawki itp. zostały przekazane potrzebującym i mam nadzieję, że pomogą w ich trudnej sytuacji.
 
6.We wtorek, 8 marca przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.
7.W niedzielę, 13 marca zbierane będą ofiary, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia i posty.
8.Rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą od 23 do 26 marca.
9.W ramach jałmużny wielkopostnej można dokonać odpisu 1% od swego podatku na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej. Szczegóły na plakacie i ulotkach.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.