1.   W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.
2.   W Kościele, w Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Wspieramy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia, modlitwy i posty.
3.   Dziś przypada 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go w naszych osobistych modlitwach Bożej Opatrzności, opiece Matki Najświętszej, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
4.   W sobotę, 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Tego dnia, podczas Mszy Świętej będziemy modlić się przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny za mężów i ojców, o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
5.   Gorzkie Żale w każdą niedzielę, po Mszy św., o 11.30, a Droga Krzyżowa w piątek o 17.00.
6.   Do naszej szkoły przybyły dzieci z Ukrainy. Organizujemy zbiórkę pieniędzy na zakup dla nich przyborów szkolnych, ubrań i innych najpotrzebniejszych rzeczy. Jeśli ktoś chce wesprzeć tę inicjatywę, może złożyć ofiarę do puszki.
7.      Dziś o 13.45 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.