1.   Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne. Pomaga w tym udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej o 17.00 i niedzielnych Gorzkich Żalach po sumie.
Pomocny będzie też udział w rekolekcjach wielkopostnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprowadzi je ks. Damian Zalewski – wikariusz z Miedzierzy.
 
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
W PARAFII RUDA MALENIECKA
23 – 26 marca 2022
Środa 23 marca 2022:
·        10.00 – Msza św. dla klas I – IV,
·        11.30 – Msza św. dla klas V – VIII.
Czwartek 24 marca 2022:
·        10.00 – Msza św. dla klas V – VIII i dla dorosłych,
·        11.30 –Msza św. dla klas I – IV,
·        17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
Piątek 25 marca 2022 ODPUST PARAFIALNY:
·        10.00 – Msza św. dla klas I – IV,
·        11.30 – Suma odpustowa dla klas V – VIII,
·        17.00 – Droga Krzyżowa,
·        17.40 –Msza św. z nauką dla wszystkich.
Sobota 26 marca – dzień spowiedzi:
·        10.00 –Msza św. z nauką dla wszystkich,
·        17.00 –Msza św. z nauką dla wszystkich.
Spowiedź:
·        do południa od 10.00 do 11.00,
·        po południu od 16.00 do 17.00.
2.   W piątek, 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy nasz parafialny odpust. Jest to również Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. W tym dniu Ojciec Św. dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Dla Narodu Ukraińskiego to ważny akt zwrócenia się do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej o ratunek w obliczu wojny. Zwracam się z gorącą prośbą, aby 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wszyscy wierni, a szczególnie wspólnoty Żywego Różańca odmówiły część Bolesną Różańca w tej intencji. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3.   Bardzo dziękuję młodzieży za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.
4.   Dziękuję również za ofiary złożone na pomoc dla dzieci, które przybyły do naszej szkoły z Ukrainy. Zebraliśmy 2200zł. Za te pieniądze zostały zakupione przybory szkolne i inne rzeczy potrzebne małym uchodźcom.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.