Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 1 maja 2022 roku

Drodzy duszpasterze!
 
W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy w naszej diecezji przygotowanie przed 50. rocznicą rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach. W kolejnych tygodniach będziemy rozważali poszczególne Śluby Jasnogórskie i podejmowali starania o odnowienie naszej wiary i zawierzenie naszej diecezji orędownictwu Matki Najświętszej. Finałem naszych starań będzie czuwanie przy Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w katedrze radomskiej, które rozpocznie się wieczorem 17 czerwca i zakończy się uroczystą Mszą Świętą, 18 czerwca o godz. 10.00.
Proszę, aby w każdym kościele, był udekorowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a gdyby nie znajdował się taki obraz na stałe, to proszę o umieszczenie go w godnym miejscu, w pobliżu ołtarza. Przypisany do każdego tygodnia kolejny Ślub Jasnogórski powinien być odczytany na zakończenie każdej Mszy Św., przed udzieleniem błogosławieństwa, a jego treść wykorzystana w podawanym przepowiadaniu oraz podczas nabożeństw ku czci Matki Bożej w maju oraz Serca Pana Jezusa w czerwcu.
W pierwszym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski – przyrzekamy!”
Niech ten tydzień, przeżywany także jako Tydzień Biblijny, będzie okazją do potwierdzenia naszej wierności Bogu i dążeniu do umocnienia Jego Królestwa poprzez wykorzystanie przygotowanych materiałów duszpasterskich oraz przez osobistą lekturę i refleksję nad Bożym Słowem.
Przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa, aby nasza ufna modlitwa i oddana troska o życie w pełni oddane Bogu przyniosło umocnienie naszej wiary i jedność wspólnoty Kościoła Radomskiego.
Wasz biskup Marek
 
1.   Dziś III Niedziela Wielkanocna. W Polsce obchodzona jako Niedziela Biblijna, rozpoczynaTydzień Biblijny. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania się w Słowo Boże i w Jego rozważanie. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa uzdalnia nas do podejmowania z radością i ufnością codziennych obowiązków.
2.   Rozpoczął się maj – miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty, po Mszy św. o 17.00, czyli ok. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o 11.30. Pięknym polskim zwyczajem jest śpiewanie Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach, starajmy się go podtrzymywać,a także angażować dzieci i młodzież do uczestniczenia w tej pięknej modlitwie.
3.   Jutro przypada święto flagi państwowej, postarajmy się je wywiesić przed naszymi domami.
4.   We wtorek,3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski. Zapraszam na Msze św., które odprawiane będą o 8.00, 10.00 i 11.30. Na zakończenie Mszy św. odnowimy Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego. Nabożeństwo majowe po Mszy św. o 11.30.
5.   W środę,4 maja w liturgii wspominamy św. Floriana – patrona strażaków. Pamietajmy w modlitwie o strażakach, szczególnie z naszych jednostek, którzy z wielkim poświęceniem ratują nasz dobytek, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. W sobotę, 7 maja o godz. 16.00w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji strażaków z Gminy Ruda Maleniecka.Msza św. została zamówiona przez p. Wójta Leszka Kucę – Prezesa OSP w naszej Gminie. Strażaków ich rodziny i wszystkich parafian serdecznie zpraszam do modlitwy.
6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
·      W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
·      W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 16.00 do 17.00, Msza św. wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.00. Po Mszy św. adoracja eucharystyczna do 20.00. Zachęcam do indywidualnej modlitwy przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
·      Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy Świętej, o godz. 17.00.
7.  Przyszła –IV Niedziela Wielkanocna – jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to dzień szczególnej modlitwy o nowe powołania do Kapłaństwa i życia Konsekrowanego. Chcemy prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia 24 kwietnia 2022 roku

1.   Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sens oddają słowa zaczerpnięte z Dzienniczka św. Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia.
2.   W poniedziałek przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
3.   W przyszłą niedzielę rozpoczyna się maj – miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty po Mszy św o 17.00, a w niedziele po Mszy św. o 11.30. Jest pięknym polskim zwyczajem śpiewanie Litanii loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach, starajmy się go podtrzymywać, angażować dzieci i młodzież do udziału w tej modlitwie. Postarajmy się również o udekorowanie kapliczek i krzyży. Wiele z nich już zostało udekorowanych. Mam nadzieję, że w naszej parafii żadna figurka, czy też krzyż przydrożny nie zostaną zapomniane.
4.   Próba przed I Komuniąśw. dla dzieci klasy III we wtorek i czwartek o 18.00.
5.   8 maja dzieci klasy IV przeżyją rocznicę I Komunii św. Próba przed rocznicą w poniedziałek o 18.00 i w środę o 18.30.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Wielkanocna 17kwietnia 2022 roku

1.   Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Rezurekcją rozpoczęliśmy Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego – wydarzenia, które stanowi fundament naszej wiaryi gwarancję naszego Zmartwychwstania. Najbliższy tydzień to Oktawa Wielkanocyprzedłużająca radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
2.   Serdeczne podziękowania składam ks. prof. Stanisławowi Łabendowiczowi za obecność w czasie Świąt, w naszej wspólnocie, za modlitwę i głoszone Słowo Boże, dziękuję osobom, które zaangażowały się w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego i Świąt:
§  Dziękuję p. katechetce Danucie Łabendowicz za przygotowanie oprawy liturgicznej w czasie Triduum Paschalnego i dziś.
§  Ministrantom za posługę przy ołtarzu w czasie Triduum Paschalnego.
§  Dziękuję p. Barbarze Frączyk p. Magdalenie Pękala, Bożenie Markowi Popielskim, Dorocie i Radosławowi Sęga, Magdalenie Tarasińskiej i Janowi Milewiczowi za przygotowanie świątecznej dekoracji. Mieszkańcom Dęby za ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
§  Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę do puszki na kwiaty do Grobu Pańskiego i przy okazji poświęcenia pokarmów.
§  Dziękuję p. organiście Krzysztofowi, Marcinowi i scholi za śpiew i piękną adorację w Wielki Piątek. Kandydatom do bierzmowania dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. za wspólną modlitwę przy Grobie Pana Jezusa.
§  Dziękuję serdecznie p. wójtowi Leszkowi Kucy za utwardzenie parkingu przy naszym cmentarzu, załatanie dziur i posprzątanie terenu. Bóg zapłać.
 
3.   Jutro drugi dzień świąt. Msze św. o 8.00, 10.00 i 11.30. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL.
 
4.   Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego – słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka św. Faustyny”. Zachęcam, szczególnie o godz. 15.00, do modlitwy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 
5.   W tym roku, w naszym dekanacie odbywa się wizytacja kanoniczna. W związku z tym 10 lipca przeżywać będziemy w naszej parafii wizytę ks. Biskupa Marka Solarczyka.
 
 
Drodzy Parafianie i mili Goście!  
 
  Kontemplując tę wielką Tajemnicę  naszej wiary przekazuję  dar wielkanocnych życzeń. Niech Bóg,  który jest potężniejszy niż mrok, cierpienie, grzech, śmierć, obdarza ufnością i pokojem. Niech pozwala  odnaleźć sens obecnych trudów i cierpień.  Niech staje się źródłem wśród codziennych zmagań,  a także  dodaje sił  i udziela pokoju oraz potrzebnego zdrowia do realizacji powołania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa 10 kwietnia 2022 roku

1.   Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim”!
2.   Liturgia Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną rozpoczynać się będzie w naszym kościele o godzinie 18.00:
§  Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a także uwięzienia Pana Jezusa. Po Mszy św. i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do ciemnicy adorować będą dzieci pierwszokomunijne.
§  Wielki Piątek to pamiątka męki i śmierci Jezusa. W tym dniu Kościół na znak smutku i żałoby powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, który zachowujemy również w Wielką Sobotę.O 12.00 tradycyjnie Droga Krzyżowa. Liturgia wieczorna rozpocznie się o 18.00.Ofiary składane, w tym dniu, do puszki obok krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie.Na zakończenie nabożeństwa Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do  grobu Pańskiego. Adoracja do 22.00.Proszę, aby w tym dniu przy grobie Pana Jezusa czuwali strażacy z Dęby. O 19.00 adoracja młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
§  Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Adoracja w naszym kościele od 8.00 do 24.00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal trwamy w ciszy i zadumie nad śmiercią.
Poświęcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, a następnie na wioskach zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych:
  Strzęboszów – 9.10,
  Dęba – 9.20,
  Kolonia Dęba – 9.30 (dwa miejsca),
  Cieklińsko – 9.40,
  Wyszyna Rudzka –10.00,
  Wyszyna Machorowska – 10.10,
  Wyszyna Fałkowska – 10.20.
Straż przy Grobie Pana Jezusa pełnić będą druhowie strażacy z Wyszyny Fałkowskiej od 8.00 do 19.00, a po wieczornej liturgii do północy i od 5.00 w Wielkanoc do rezurekcji druhowie z Rudy Malenieckiej.
§  Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.00. Przynieśmy na nią świece odpowiednio zabezpieczone przed kapiącym woskiem.
Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – V niedziela Wielkiego Postu 3 kwietnia 2022 roku

1.   Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to po to, byśmy przyjęli owoce męki i śmierci Jezusa. Chrystus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie. W krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami, w krzyżu najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. W tę niedzielę zasłaniamy krzyż, znak naszego zbawienia, który zostanie uroczyście odsłonięty w czasie nabożeństwa pasyjnego, w Wielki Piątek.
2.   Dziś po sumie Gorzkie Żale, a w piątek o 17.00 Droga Krzyżowa, która poprowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.
3.   Bardzo proszę o zgłaszanie, telefonicznie lub w zakrystii, osób starszych i chorych, które przed Wielkanocą – w poniedziałek 11 kwietnia – chcą przyjąć sakramenty święte.
4.   10 kwietnia, Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień. To czas szczególnego rozważania Męki Pańskiej. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone palmy, przypominające te jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.