1.   Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to po to, byśmy przyjęli owoce męki i śmierci Jezusa. Chrystus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie. W krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami, w krzyżu najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. W tę niedzielę zasłaniamy krzyż, znak naszego zbawienia, który zostanie uroczyście odsłonięty w czasie nabożeństwa pasyjnego, w Wielki Piątek.
2.   Dziś po sumie Gorzkie Żale, a w piątek o 17.00 Droga Krzyżowa, która poprowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.
3.   Bardzo proszę o zgłaszanie, telefonicznie lub w zakrystii, osób starszych i chorych, które przed Wielkanocą – w poniedziałek 11 kwietnia – chcą przyjąć sakramenty święte.
4.   10 kwietnia, Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień. To czas szczególnego rozważania Męki Pańskiej. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone palmy, przypominające te jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.