1.   Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim”!
2.   Liturgia Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną rozpoczynać się będzie w naszym kościele o godzinie 18.00:
§  Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a także uwięzienia Pana Jezusa. Po Mszy św. i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do ciemnicy adorować będą dzieci pierwszokomunijne.
§  Wielki Piątek to pamiątka męki i śmierci Jezusa. W tym dniu Kościół na znak smutku i żałoby powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, który zachowujemy również w Wielką Sobotę.O 12.00 tradycyjnie Droga Krzyżowa. Liturgia wieczorna rozpocznie się o 18.00.Ofiary składane, w tym dniu, do puszki obok krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie.Na zakończenie nabożeństwa Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do  grobu Pańskiego. Adoracja do 22.00.Proszę, aby w tym dniu przy grobie Pana Jezusa czuwali strażacy z Dęby. O 19.00 adoracja młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
§  Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Adoracja w naszym kościele od 8.00 do 24.00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal trwamy w ciszy i zadumie nad śmiercią.
Poświęcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, a następnie na wioskach zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych:
  Strzęboszów – 9.10,
  Dęba – 9.20,
  Kolonia Dęba – 9.30 (dwa miejsca),
  Cieklińsko – 9.40,
  Wyszyna Rudzka –10.00,
  Wyszyna Machorowska – 10.10,
  Wyszyna Fałkowska – 10.20.
Straż przy Grobie Pana Jezusa pełnić będą druhowie strażacy z Wyszyny Fałkowskiej od 8.00 do 19.00, a po wieczornej liturgii do północy i od 5.00 w Wielkanoc do rezurekcji druhowie z Rudy Malenieckiej.
§  Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.00. Przynieśmy na nią świece odpowiednio zabezpieczone przed kapiącym woskiem.
Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.