1.   Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Rezurekcją rozpoczęliśmy Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego – wydarzenia, które stanowi fundament naszej wiaryi gwarancję naszego Zmartwychwstania. Najbliższy tydzień to Oktawa Wielkanocyprzedłużająca radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
2.   Serdeczne podziękowania składam ks. prof. Stanisławowi Łabendowiczowi za obecność w czasie Świąt, w naszej wspólnocie, za modlitwę i głoszone Słowo Boże, dziękuję osobom, które zaangażowały się w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego i Świąt:
§  Dziękuję p. katechetce Danucie Łabendowicz za przygotowanie oprawy liturgicznej w czasie Triduum Paschalnego i dziś.
§  Ministrantom za posługę przy ołtarzu w czasie Triduum Paschalnego.
§  Dziękuję p. Barbarze Frączyk p. Magdalenie Pękala, Bożenie Markowi Popielskim, Dorocie i Radosławowi Sęga, Magdalenie Tarasińskiej i Janowi Milewiczowi za przygotowanie świątecznej dekoracji. Mieszkańcom Dęby za ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
§  Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę do puszki na kwiaty do Grobu Pańskiego i przy okazji poświęcenia pokarmów.
§  Dziękuję p. organiście Krzysztofowi, Marcinowi i scholi za śpiew i piękną adorację w Wielki Piątek. Kandydatom do bierzmowania dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. za wspólną modlitwę przy Grobie Pana Jezusa.
§  Dziękuję serdecznie p. wójtowi Leszkowi Kucy za utwardzenie parkingu przy naszym cmentarzu, załatanie dziur i posprzątanie terenu. Bóg zapłać.
 
3.   Jutro drugi dzień świąt. Msze św. o 8.00, 10.00 i 11.30. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL.
 
4.   Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego – słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka św. Faustyny”. Zachęcam, szczególnie o godz. 15.00, do modlitwy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 
5.   W tym roku, w naszym dekanacie odbywa się wizytacja kanoniczna. W związku z tym 10 lipca przeżywać będziemy w naszej parafii wizytę ks. Biskupa Marka Solarczyka.
 
 
Drodzy Parafianie i mili Goście!  
 
  Kontemplując tę wielką Tajemnicę  naszej wiary przekazuję  dar wielkanocnych życzeń. Niech Bóg,  który jest potężniejszy niż mrok, cierpienie, grzech, śmierć, obdarza ufnością i pokojem. Niech pozwala  odnaleźć sens obecnych trudów i cierpień.  Niech staje się źródłem wśród codziennych zmagań,  a także  dodaje sił  i udziela pokoju oraz potrzebnego zdrowia do realizacji powołania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.