1.   Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sens oddają słowa zaczerpnięte z Dzienniczka św. Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia.
2.   W poniedziałek przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
3.   W przyszłą niedzielę rozpoczyna się maj – miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty po Mszy św o 17.00, a w niedziele po Mszy św. o 11.30. Jest pięknym polskim zwyczajem śpiewanie Litanii loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach, starajmy się go podtrzymywać, angażować dzieci i młodzież do udziału w tej modlitwie. Postarajmy się również o udekorowanie kapliczek i krzyży. Wiele z nich już zostało udekorowanych. Mam nadzieję, że w naszej parafii żadna figurka, czy też krzyż przydrożny nie zostaną zapomniane.
4.   Próba przed I Komuniąśw. dla dzieci klasy III we wtorek i czwartek o 18.00.
5.   8 maja dzieci klasy IV przeżyją rocznicę I Komunii św. Próba przed rocznicą w poniedziałek o 18.00 i w środę o 18.30.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.