Drodzy duszpasterze!
 
W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy w naszej diecezji przygotowanie przed 50. rocznicą rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach. W kolejnych tygodniach będziemy rozważali poszczególne Śluby Jasnogórskie i podejmowali starania o odnowienie naszej wiary i zawierzenie naszej diecezji orędownictwu Matki Najświętszej. Finałem naszych starań będzie czuwanie przy Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w katedrze radomskiej, które rozpocznie się wieczorem 17 czerwca i zakończy się uroczystą Mszą Świętą, 18 czerwca o godz. 10.00.
Proszę, aby w każdym kościele, był udekorowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a gdyby nie znajdował się taki obraz na stałe, to proszę o umieszczenie go w godnym miejscu, w pobliżu ołtarza. Przypisany do każdego tygodnia kolejny Ślub Jasnogórski powinien być odczytany na zakończenie każdej Mszy Św., przed udzieleniem błogosławieństwa, a jego treść wykorzystana w podawanym przepowiadaniu oraz podczas nabożeństw ku czci Matki Bożej w maju oraz Serca Pana Jezusa w czerwcu.
W pierwszym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski – przyrzekamy!”
Niech ten tydzień, przeżywany także jako Tydzień Biblijny, będzie okazją do potwierdzenia naszej wierności Bogu i dążeniu do umocnienia Jego Królestwa poprzez wykorzystanie przygotowanych materiałów duszpasterskich oraz przez osobistą lekturę i refleksję nad Bożym Słowem.
Przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa, aby nasza ufna modlitwa i oddana troska o życie w pełni oddane Bogu przyniosło umocnienie naszej wiary i jedność wspólnoty Kościoła Radomskiego.
Wasz biskup Marek
 
1.   Dziś III Niedziela Wielkanocna. W Polsce obchodzona jako Niedziela Biblijna, rozpoczynaTydzień Biblijny. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania się w Słowo Boże i w Jego rozważanie. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa uzdalnia nas do podejmowania z radością i ufnością codziennych obowiązków.
2.   Rozpoczął się maj – miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty, po Mszy św. o 17.00, czyli ok. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o 11.30. Pięknym polskim zwyczajem jest śpiewanie Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach, starajmy się go podtrzymywać,a także angażować dzieci i młodzież do uczestniczenia w tej pięknej modlitwie.
3.   Jutro przypada święto flagi państwowej, postarajmy się je wywiesić przed naszymi domami.
4.   We wtorek,3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski. Zapraszam na Msze św., które odprawiane będą o 8.00, 10.00 i 11.30. Na zakończenie Mszy św. odnowimy Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego. Nabożeństwo majowe po Mszy św. o 11.30.
5.   W środę,4 maja w liturgii wspominamy św. Floriana – patrona strażaków. Pamietajmy w modlitwie o strażakach, szczególnie z naszych jednostek, którzy z wielkim poświęceniem ratują nasz dobytek, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. W sobotę, 7 maja o godz. 16.00w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji strażaków z Gminy Ruda Maleniecka.Msza św. została zamówiona przez p. Wójta Leszka Kucę – Prezesa OSP w naszej Gminie. Strażaków ich rodziny i wszystkich parafian serdecznie zpraszam do modlitwy.
6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
·      W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
·      W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 16.00 do 17.00, Msza św. wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.00. Po Mszy św. adoracja eucharystyczna do 20.00. Zachęcam do indywidualnej modlitwy przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
·      Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy Świętej, o godz. 17.00.
7.  Przyszła –IV Niedziela Wielkanocna – jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to dzień szczególnej modlitwy o nowe powołania do Kapłaństwa i życia Konsekrowanego. Chcemy prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.