Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 roku

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W piątym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski – przyrzekamy!”
Razem z Maryją trwamy na modlitwie, prosząc Boga o odnowienie w nas Darów Ducha Świętego. Jak ważna jest wspólnota wiary, dzięki której jednoczy nas sam Bóg i umacnia nasze ludzkie starania mocą Ducha Świętego. Niech nasza wierność Bogu przyniesie w codziennym życiu owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22 – 23).
Dziękując Bogu za wszelkie owoce majowej modlitwy i liczne łaski otrzymane przez orędownictwo Matki Bożej, z oddaniem prośmy o wstawiennictwo w naszych intencjach św. Jana Pawła II, którego rocznicę obecności w naszej diecezji będziemy przeżywali w najbliższą sobotę.
1.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres naszych, ziemskich dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem jest wieczność w Królestwie Niebieskim.
2.   Ostatnie nabożeństwa majowe po Mszy św. o 17.00. Dziękuję osobom, które systematycznie modliły się w kościele i przy figurkach czy krzyżach. Szczególne podziękowania składam p. organiście Krzysztofowi Sztanderze za to, że przez cały maj grał na Mszy św. i nabożeństwie majowym –NIEODPŁATNIE.
3.   W środę rozpoczyna się czerwiec miesiąc, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
§  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00.
§  W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do niej, odmawiając nowennę na zakończenie Mszy św.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna 22 maja 2022 roku

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W czwartym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski – przyrzekamy”!
 
1.   Trwa maj, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską i rozważaniem w dni powszednie, po Mszy św. wieczornej, a w niedziele, po sumie.
2.   W czwartek, 26 maja obchodzimy Dzień Mamy. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci w modlitwie o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.
3.   W niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Do tej Uroczystości przygotowujemy się poprzez nowennę, którą będziemy odmawiać od piątku, 27 maja po wieczornej Mszy Świętej. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy. Mamy jeszcze czas wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię świętą wielkanocną.
4.   W sobotę pierwsze liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa.
5.   W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
6.   Dziś, po sumie spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
7.   Zbiórka ministrantów w sobotę o 10.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna 15 maja 2022 roku

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W trzecim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie sięw naszym życiu ślubu:
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski – przyrzekamy!”
1.   Dziś, podczas Mszy św. o 11.30 dzieci klasy III po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Módlmy się wspólnie w intencji tych dzieci i ich rodzin, prosząc by częste przyjmowanie Komunii świętej umacniało ich wiarę. W Białym Tygodniuzapraszam dzieci z rodzicami na Mszę św. o 17.00 i nabożeństwo majowe. Dziękuję serdecznie za cenny i przydatny dar od dzieci komunijnych i ich rodziców, jest nim głęboka patena.
2.    Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościeleo godz. 17.00. Jeśli jest ktoś, w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze nie uczestniczyłw tym nabożeństwie, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.
3.   W poniedziałek, 16 maja przypada święto patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano łowcy dusz.
16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Niech święty Andrzej Bobola będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a także orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie, i we wspólnocie narodów.
4.   W przyszłą niedzielę, po sumie i nabożeństwie majowym spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 8 maja 2022 roku

1.   Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W drugim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny. Królowo Polski – przyrzekamy!
2.   Niech ten tydzień, przeżywany także jako Tydzień Modlitw o powołania, będzie czasem gorliwej modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz okazją do szczególnej troski o nasze życie w łasce Boga.
3.   Dziś na Mszy św. o 11.30 rocznica I Komunii Świętej. W przyszłą niedzielę na sumie I Komunia Święta dzieci klasy trzeciej.  Dzieci i ich rodziny otoczmy naszą modlitwą.
4.   W piątek, 13 maja wspominamy Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 39. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
Nabożeństwo majowe w dni powszednie, po Mszy św. o17.00, a w niedzielę, po sumie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.