Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W trzecim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie sięw naszym życiu ślubu:
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski – przyrzekamy!”
1.   Dziś, podczas Mszy św. o 11.30 dzieci klasy III po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Módlmy się wspólnie w intencji tych dzieci i ich rodzin, prosząc by częste przyjmowanie Komunii świętej umacniało ich wiarę. W Białym Tygodniuzapraszam dzieci z rodzicami na Mszę św. o 17.00 i nabożeństwo majowe. Dziękuję serdecznie za cenny i przydatny dar od dzieci komunijnych i ich rodziców, jest nim głęboka patena.
2.    Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościeleo godz. 17.00. Jeśli jest ktoś, w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze nie uczestniczyłw tym nabożeństwie, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.
3.   W poniedziałek, 16 maja przypada święto patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano łowcy dusz.
16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Niech święty Andrzej Bobola będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a także orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie, i we wspólnocie narodów.
4.   W przyszłą niedzielę, po sumie i nabożeństwie majowym spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.