Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W czwartym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski – przyrzekamy”!
 
1.   Trwa maj, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską i rozważaniem w dni powszednie, po Mszy św. wieczornej, a w niedziele, po sumie.
2.   W czwartek, 26 maja obchodzimy Dzień Mamy. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci w modlitwie o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.
3.   W niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Do tej Uroczystości przygotowujemy się poprzez nowennę, którą będziemy odmawiać od piątku, 27 maja po wieczornej Mszy Świętej. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy. Mamy jeszcze czas wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię świętą wielkanocną.
4.   W sobotę pierwsze liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa.
5.   W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
6.   Dziś, po sumie spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
7.   Zbiórka ministrantów w sobotę o 10.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.