Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W piątym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski – przyrzekamy!”
Razem z Maryją trwamy na modlitwie, prosząc Boga o odnowienie w nas Darów Ducha Świętego. Jak ważna jest wspólnota wiary, dzięki której jednoczy nas sam Bóg i umacnia nasze ludzkie starania mocą Ducha Świętego. Niech nasza wierność Bogu przyniesie w codziennym życiu owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22 – 23).
Dziękując Bogu za wszelkie owoce majowej modlitwy i liczne łaski otrzymane przez orędownictwo Matki Bożej, z oddaniem prośmy o wstawiennictwo w naszych intencjach św. Jana Pawła II, którego rocznicę obecności w naszej diecezji będziemy przeżywali w najbliższą sobotę.
1.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres naszych, ziemskich dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem jest wieczność w Królestwie Niebieskim.
2.   Ostatnie nabożeństwa majowe po Mszy św. o 17.00. Dziękuję osobom, które systematycznie modliły się w kościele i przy figurkach czy krzyżach. Szczególne podziękowania składam p. organiście Krzysztofowi Sztanderze za to, że przez cały maj grał na Mszy św. i nabożeństwie majowym –NIEODPŁATNIE.
3.   W środę rozpoczyna się czerwiec miesiąc, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
§  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00.
§  W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do niej, odmawiając nowennę na zakończenie Mszy św.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.