Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W przedostatnim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski – przyrzekamy!
Przeżywając radość z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, odnówmy nasze pragnienie, aby Jego Dary umocniły nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Prośmy Matkę Bożą o wsparcie naszych starań, aby nasze serca upodobniły się do Serca Jej umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, a nasze życie było świadectwem wierności Bogu i Jego nauce.
Wasz biskup Marek
 
1.   Radujemy się dzisiaj w Kościele Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich, niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania wiary.
2.   Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty. Msza św. o godz. 10.00 i 17.00.
3.   W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
4.   W 2012 r. Episkopat Polski wprowadził do kalendarza liturgicznego nowe święto, które będziemy obchodzić w czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypada ono corocznie, w czwartek, po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, w tym dniu szczególnie, za nowo wyświęconych diakonów i kapłanów.
5.   W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej, do której zobowiązują nas przykazania kościelne. W naszym kościele spowiedź codziennie, pół godziny przed Mszą św.
6.   Próba kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i środę o 18.00. Obecność obowiązkowa. Sakramentu Bierzmowania, 22 czerwca 2022 roku, udzieli ks. bp Marek Solarczyk.
7.   Zbiórka ministrantów w sobotę o 10.00.
8.   W przyszłą niedzielę o 16.00, w świetlicy, w Dębie odbędzie się spotkanie osób, które chciałyby podjąć modlitwę różańcową w Kole Żywego Różańca.
9.   Zbliża się uroczystość Bożego Ciała i procesja eucharystyczna. Trasa procesji planowana jest tak, jak w latach poprzednich. Już dziś proszę o zaangażowanie się w przygotowanie ołtarzy na procesję.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.