Ogłoszenia duszpasterskie – XII Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2022 roku

1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem życia duchowego. Bóg
powierza nam siebie w drodze do nieba jako pokarm, który daje życie. Bądźmy
wdzięczni za tą eucharystyczną obecność!
Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeżywamy Oktawę. Do
czwartku (włącznie) procesja eucharystyczna wokół kościoła po Mszy św. o
17.00, dziś po Mszy św. o 11.30.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie procesji na Boże Ciało. Dziękuję osobom, które przygotowały
piękne ołtarze. Dziękuję druhom strażakom, policji, dziewczynkom sypiącym
kwiatki, dziewczętom niosącym szarfy, scholi, ministrantom. Dziękuję osobom,
które poniosły chorągwie, różaniec i feretron. Dziękuję pani katechetce, panu
organiście i panu kościelnemu. Zapraszam do modlitwy w kolejne dni oktawy.
Na zakończenie Oktawy, w czwartek, poświęcenie wianków.
2. W poniedziałek o 18.00 próba przed bierzmowaniem. We wtorek o 18.00
spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin.
3. W środę, 22 czerwca o godzinie 18.00, grupa młodzieży przyjmie sakrament
bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Solarczyka. Prośmy w modlitwie, aby ci młodzi
otworzyli się na dary Ducha Świętego.
4. W czwartek, 23 czerwc aprzypada Dzień Ojca. Będziemy żyjącym wypraszać
obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną nagrodę.
5. W piątek, 24 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To, z inicjatywy Świętego Jana Pawła II, Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie
kapłanów. Przypadająca także na ten dzień uroczystość Narodzenia Świętego
Jana Chrzciciela zostaje przeniesiona na sobotę, 25 czerwca. Z racji uroczystości,
w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek o 8.00.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży codziennie od 16.30 do 17.00.