Ogłoszenia parafialne – XIII Niedziela Zwykła, 26 czerwca 2022 roku

1. Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego, wynagradzamy
Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze.
2. Serdeczne podziękowania za udział w oktawie Bożego Ciała dla: dziewcząt
sypiących kwiatki, p. katechetki, która je prowadziła, p. organisty i  ministrantów.
3. W minioną środę grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament
bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Solarczyka. Bardzo dziękuję rodzicom za
ofiarę – 550 zł -złożoną na potrzeby kościoła. Dziękuję scholi i ministrantom za
troskę o liturgię.
4. Bierzmowanie to pierwszy etap wizytacji kanonicznej prowadzonej w naszej
parafii przez ks. bpa, nastepnym będzie niedziela 10 lipca . ks. bp będzie u nas na
mszach św. o 10.00 i 11.30 a po Mszy sw. O 10.00 będzie modlił się za zmarłych
na cmentarzu.
5. W środę, 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze
święte w naszym kościele o 10.00 i 17.00.Tego dnia w sposób szczególny
pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku. Ofiara, zbierana w tym
dniu, tradycyjnie zostanie przekazana na działalność Stolicy Apostolskiej.
6. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek
pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św.
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00. W sobotę
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
Wszystkim, naszym Parafianom oraz Sympatykom, na rozpoczynający się czas
wakacji, życzę dobrego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożego
błogosławieństwa. Niech ten czas obfituje w spotkania dobrych i pogodnych
ludzi.