Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

1.W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być
człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek
to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko
wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się
ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego
nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w
naszych sercach, nie tylko w uszach.
2.Juto rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia
historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień
Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć
rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną
abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do
powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to
dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu
alkoholizmu swoich rodziców.
3.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa,
prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę,
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00.
Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna
do 20.00.
W sobotę święto Przemienienia Pańskiego Msze św. w naszym kościele o 10.00 i
17.00. Czcimy również w ty dniu Matkę Najświętszą  powierzając Jej matczynej
opiece naszą codzienność.

Ogłoszenia parafialne – XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2022 roku

1.Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy
o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie
świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.
Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i
należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym
stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
2.Po Mszy św. nastąpi poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców z okazji
XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Zbierane przy tej okazji ofiary będą
przeznaczone na organizację MIVA Polska, wspomagającą zakup środków transportu dla
misjonarzy. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku
zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.
3.W poniedziałek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został
powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem,
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.
4.We wtorek wspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP.

Ogłoszenia duszpasterskie – XVI Niedziela Zwykła 17 lipca 2022 roku

1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii,
by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas
przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze
naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze
przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy
przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.
2. W piątek, 22 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii
Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje ona szczególnie dziewczętom
i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia.
3. W sobotę, 23 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy
(ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony,
matki, a potem siostry zakonnej). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być
przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Trwajmy podobnie jak ona w Tym, który nas umiłował.
4. W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa przypadającego 25
lipca, po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów.
4. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie wizytacji biskupiej w minioną niedzielę. Bóg zapłać.

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

1. Przeżywamy dziś wizytację kanoniczną Ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Marka
Solarczyka. To szczególny czas doświadczenia jedności Kościoła.
2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych
relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego, realnego spotkania z Panem
Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego nie był czasem oddalenia
od Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być Jego świadkiem wobec bliźnich; to być światłem
dla współczesnego świata.
3. W poniedziałek 11 lipca czcimy św. Benedykta – patrona Europy . Na Mszy św.
będziemy modlić się, by państwa Europy nie zapomniały o swoich chrześcijańskich
korzeniach i nie usuwały Boga i religii z przestrzeni publicznej
4.W sobotę 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej
Matką Bożą Szkaplerzną.

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2022 roku

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2022 roku

  1. Dziś pierwsza niedziela lipca. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmyże każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
  2. W środę, 6 lipca liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, a w piątek, 8 lipca świętego Jana z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
  4. W przyszłą niedzielę wizytacja kanoniczna ks. bp Marka Solarczyka w naszej parafii. Ks. bp będzie modlił się z nami na Mszy św. o 10.00 i 11.30. Po Mszy św. o 10.00 zapraszam parafian na modlitwę za zmarłych na cmentarzu, która poprowadzi ks. biskup. O błogosławione owoce spotkania z Naszym Pasterzem modlimy się w czasie Mszy świętych, pamiętajmy o tej intencji również w naszych prywatnych modlitwach.