Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

1. Przeżywamy dziś wizytację kanoniczną Ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Marka
Solarczyka. To szczególny czas doświadczenia jedności Kościoła.
2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych
relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego, realnego spotkania z Panem
Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego nie był czasem oddalenia
od Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być Jego świadkiem wobec bliźnich; to być światłem
dla współczesnego świata.
3. W poniedziałek 11 lipca czcimy św. Benedykta – patrona Europy . Na Mszy św.
będziemy modlić się, by państwa Europy nie zapomniały o swoich chrześcijańskich
korzeniach i nie usuwały Boga i religii z przestrzeni publicznej
4.W sobotę 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej
Matką Bożą Szkaplerzną.