1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii,
by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas
przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze
naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze
przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy
przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.
2. W piątek, 22 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii
Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje ona szczególnie dziewczętom
i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia.
3. W sobotę, 23 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy
(ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony,
matki, a potem siostry zakonnej). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być
przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Trwajmy podobnie jak ona w Tym, który nas umiłował.
4. W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa przypadającego 25
lipca, po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów.
4. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie wizytacji biskupiej w minioną niedzielę. Bóg zapłać.